Неділя 22 липня 2018 р. 01:45 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7
Розділи порталу
Новини

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ: Фінансування впровадження заходів з підвищення енергоефективності загальноосвітнього навчального закладу №5 та системи вуличного освітлення міста Чернігова

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Україна

Фінансування впровадження заходів з підвищення енергоефективності загальноосвітнього навчального закладу №5 та системи вуличного освітлення міста Чернігова

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

Енергоефективна модернізація мереж зовнішнього освітлення м. Чернігова (реконструкція зі встановленням світлодіодних світильників)

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради, надалі – «Замовник», має намір використати частину коштів кредиту і гранту, отриманого від Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО), на оплату за встановлення енергоефективного зовнішнього освітлення.

Замовник запрошує Підрядників подавати свої пропозиції для отримання контракту, що фінансуватиметься коштами кредиту та гранту, націленого на придбання:

Лот 1: Фінансовані кредитом устаткування та пов’язані роботи

Розробка проектно-кошторисної документації на модернізацію мереж зовнішнього освітлення зі встановленням світлодіодних світильників та отримання висновку експертизи, підбір та поставка 308 світлодіодних світильників, підбір та поставка супутніх матеріалів і обладнання та виконання робіт по монтажу 1185 світлодіодних світильників, демонтаж 1185 світильників з лампами ДНаТ з центральних вулиць міста, демонтаж 1185 ламп ДРЛ на другорядних вулицях міста та монтаж демонтованих 1185 ламп ДНаТ, монтаж 1185 світлодіодних світильників та необхідних супутніх матеріалів на центральних вулицях міста (вул. Шевченка (від вул. Академіка Павлова до вул. Сагайдак), Рокосовського, Героїв Чорнобиля, 77 Гвардійської дівізії, Святомиколаївська, Серьожнікова, Толстого, Івана Мазепи (вул. Щорса), Доценка, Космонавтів, Генерала Бєлова, Гагаріна м. Чернігова), пуско-налагодження та ввід в експлуатацію системи зовнішнього освітлення

Лот 2: Фінансоване грантом устаткування

Поставка, складування та зберігання 877 світлодіодних світильників з метою подальшого монтажу по вулицям Шевченка (від вул. Академіка Павлова до вул. Сагайдак), Рокосовського, Героїв Чорнобиля, 77 Гвардійської дівізії, Святомиколаївській, Серьожнікова, Івана Мазепи (Щорса), Космонавтів м. Чернігова.

Тендери запрошуються для обох лотів: тендерні пропозиції, подані тільки для одного із лотів будуть відхилені. Ціна кожного лоту має бути надана окремо. Устаткування, що буде поставлятися за Лотом 2, буде звільнене від податків.

Щоби бути кваліфікованим для присудження контракту, Учасники тендеру повинні відповідати наступним мінімальним вимогам:

-         Учасник тендеру має фінансовий, технічний та виробничий потенціал та потужності, необхідні для виконання Контракту, а також середньорічний дохід Учасника протягом попередніх трьох років має бути щонайменше у 2 рази більшим від ціни його тендерної пропозиції. У разі подання тендеру СПКА, лідируючий партнер повинен задовольняти цій вимозі щонайменше на 50%;

-          Учасник тендеру успішно постачав подібні устаткування та роботи іншим замовникам, і виконав, принаймні, п’ять (5) подібних контрактів за останні п’ять років;

-          Учасник тендеру або його агент зможуть виконати взяті на себе гарантійні зобов'язання;

-          Учасник тендеру не є банкрутом і проти нього не відкриті провадження щодо неплатоспроможності або банкрутства відповідно до чинного законодавства;

-          у випадках, коли Учасник тендеру пропонує свої послуги з постачання Устаткування, які він не виготовляє, Учасник повинен засвідчити, що він отримав всі необхідні повноваження від Виробника на постачання Устаткування у країні Замовника.

У разі запиту відповідного Учасника тендеру тендерні документу будуть йому направлені безоплатно електронною поштою у формі PDF файлів. Якщо буде заявка на отримання паперових документів, то вони будуть надаватися Замовником відповідному Учаснику тендеру на умовах, що узгоджуються ними окремо.

Всі тендери мають подаватись із забезпеченням тендеру у сумі не менше 0,5% ціни тендерної пропозиції у валюті пропозиції. Метою тендерного забезпечення є гарантування того, що Учасники тендеру будуть відноситись серйозно до їх участі в тендері.

Тендерні пропозиції повинні бути надіслані за адресою, вказаною нижче, до 10-ї години 00 хвилин  28.08.2017р., після чого вони будуть відкриті в присутності тих представників Учасників тендеру, які виявлять бажання бути присутніми при відкритті.

Зустріч Учасників тендеру із представниками Замовника для відвідання проектних об’єктів відбудеться о 10-ї годині 25.07.17 за адресою: Україна, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, 19, каб. 18.

Потенційні Учасники тендерів можуть отримати додаткову інформацію, а також ознайомитися та отримати тендерну документацію за адресою:

 

Макаров Олександр Володимирович

Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради

Україна, 14000, м. Чернігів, вул.Івана Мазепи, 19

Телефон: +38(0462) 77-48-42; +38(066) 784-90-09  

E-mail:  ukb_chernigiv@i.ua 

 

Дата: 12.07.17

INVITATION FOR TENDERS

Ukraine 

Financing of implementation of energy efficient measures in general educational institution №5 and street lighting system in Chernihiv

INVITATION FOR TENDERS

Energyefficient renovation of exterior lighting network in Chernihiv (reconstruction with installation of LEDfixtures)

Department of Capital Construction of Chernihiv City Council hereinafter referred to as “the Employer”, intends to use part of the proceeds of a loan and a grant from the Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO) towards the cost of installation of energy efficient exterior lighting.

The Employer now invites tenders from Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan and the grant:

      Lot 1: Loan-financedPlant & Related Works

Development of the design and cost documentation for modernization of energy efficient exterior lighting and its expertise, selection and delivery of 308 LED- fixtures, selection and delivery of related materials and installation of 1,185 LED fixtures, dismantling of 1,185 sodium lamps at central city streets, dismantling of 1,185 mercury lamp and installation of the dismantled 1,185 sodium lamps at secondary city streets, installation of 1,185 LED-fixtures and related required materials at the central city streets (Shevchenka (from Akademika Pavlova st. To Sagaydak st.), Rokosovskogo, Heroiv Chornobylya, 77 Hvardiyskoyi

Dyviziyi, Svyatomykolayivska, Seryozhnikova, Tolstogo, Ivana Mazepy (Shchorsa), Dotsenka, Kosmonavtiv, Henerala Belova, Gagarina streets in Chernihiv), commissioning and putting into operation of the exterior lighting system

       Lot 2:Grant-financedPlant

Delivery and storage of 877 LED-fixtures for further installation on the Shevchenka (from Akademika

Pavlova st. To Sagaydak st.), Rokosovskogo, Heroiv Chornobylya, 77 Hvardiyskoyi Dyviziyi,

Svyatomykolayivska, Seryozhnikova, Tolstogo, Ivana Mazepy (Shchorsa), Kosmonavtiv streets in Chernihiv

Tenders are invited for both lots – tender offers for one lot only will be rejected. Each lot must be priced separately. Plant supplied under Lot 2 will be exempt from taxes.

To be qualified for the award of a contract, tenderers must satisfy the following minimum criteria:

      the Tenderer, has the financial, technical and production capability and capacity necessary to perform the

Contract, and Tenderer’s average annual revenue in the previous three years was at least twotimes greater than price of his tender. In case of tender submitted by JVCA, the leading partner should demonstrate at least 50% compliance with the requirement;

      the Tenderer has satisfactorily supplied similar plant and works to other purchasers and completed at least five (5) similar contracts in the recent fiveyears

      the Tenderer or its agent will be able to carry out warranty obligations;

      the Tenderer is not bankrupt or under bankruptcy procedures according to the national legislation or regulations;

      in the case of a Tenderer offering to supply plant under the Contract which the Tenderer does not manufacture or otherwise produce, the Tenderer has been duly authorised by the plant’s manufacturer or producer to supply the plants in the Purchaser’s country.

 

Tender documents, upon request from prospective tenderer, will be sent by email free of charge in electronic format (PDF file). If requested, the documents will be sent by Employer to Tenderer on terms and conditions agreed by the two. 

 

All tenders must be accompanied by a tender security in the amount of not less than 0.5% of the tender price in the currency of the tender. The purpose of tender security is to ensure the tenderers are serious about their participation, irrespective of the contract size.

 

Meeting with Tenderers and Customer representatives to visit project sites will take place at 10 a.m. 28.08.17. I. Mazepy st., 19, room_# 18, Chernihiv, Ukraine.

 

Tenders must be delivered to the office at the address below on or before 10 a. m. 25.07.2017., at which time they will be opened in the presence of those tenderers’ representatives who choose to attend.

 

Prospective tenderers may obtain further information from, and also inspect and acquire the tender documents at, the following office:

 

Makarov Oleksandr Volodymyrovych

Department of Capital Construction of Chernihiv City Council

Ukraine, 14000, Chernihiv, I. Mazepy st., 19

Tel.: +38(0462) 77-48-42; +38(066) 784-90-09

E-mail:  ukb_chernigiv@i.ua

 

Date:12.07.17 За інформацією управління економічного розвитку міста

12 липня 2017 р.
<< попередня  |  наступна >>             головна             повернутись
Анонс
Відкрите місто, зробимо місто краще
Опитування
Курси валют
Infinservice company Infinservice company


© Чернігівська міська рада. Всі права захищено.
© Електронна адреса: gorsovet@chernigiv-rada.gov.ua
© При будь-якому використанні матеріалів Інтернет-порталу Чернігівської міської ради посилання (hyperlink) на www.chernigiv-rada.gov.ua обов'язкове
Розміщення ОКей Інтернет.